93 583 82 01 - 93 583 82 02

Avís legal

Política de Privacitat
Dret d’Informació

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal , EXCEL TAXI SANT CUGAT , SL (en endavant , EXCEL TAXI SANT CUGAT ) amb domicili social , en Avinguda Corts Catalanes , 5-7 – ( 08173 ) Sant Cugat del Vallès ( Barcelona ) , amb CIF B66075417, informa a l’usuari / client de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per EXCEL TAXI SANT CUGAT i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol · licitants d’Informació o clients que han accedit mitjançant els formularis electrònics d’aquest Lloc o MITJANÇANT missatges de Correu electrònic.

El fitxer referit ha estat inscrit a l’ Agència de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades que vàreu facilitar a EXCEL TAXISANT CUGAT tenen com a finalitat gestionar la vostra sol · licitud, facilitar-vos la Informació i / o serveis que sol · liciti i poder oferir nous serveis.

Consentiment de l’ usuari

L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta , suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. Excepte en els camps en els que expressament hi indiqueu el contrari, el lliurament de la informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, i en tot cas la negativa a facilitar aquesta informació implicarà una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que demani . La mancança de dades dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que EXCEL TAXI SANT CUGAT li presti els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o que puguem remetre-li la Informació sol·licitada.

Dret d’Accés

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició al tractament de seves dades personals , en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD . Per la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@exceltaxisantcugat.cat

EXCEL TAXI SANT CUGAT no utilitza tàctiques de ” Spaming “, i tampoc queden els usuaris registrats per una simple visita a nostra pàgina web.

Informació Sobre les cookies

Aquesta web no utilitza les cookies.

Seguretat

EXCEL TAXI SANT CUGAT manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial decret 994/1999, de 11 de juny , referent a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua , mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que faciliti a TAXI EXCEL SANT CUGAT , sense perjudici d’informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal , pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic: info @ exceltaxisantcugat.cat

AVÍS LEGAL

EXCEL TAXI SANT CUGAT adverteix que els materials continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a títol informatiu , pel que resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret . No constitueixen assessorament o servei professional per part d’EXCEL TAXI SANT CUGAT sobre cap assumpte en particular.

EXCEL TAXI SANT CUGAT no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb la utilització d’aquesta informació.

EXCEL TAXI SANT CUGAT no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquesta pàgina web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers , sobre els quals EXCEL TAXI SANT CUGAT no exerceix cap tipus de control.

EXCEL TAXI SANT CUGAT no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que EXCEL TAXI SANT CUGAT recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’ aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant EXCEL TAXI SANT CUGAT i / o enfront de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

EXCEL TAXI SANT CUGAT no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web , ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita . L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, EXCEL TAXI SANT CUGAT no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web . En conseqüència, EXCEL TAXI SANT CUGAT no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o be a tercers.

COPYRIGHT

Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc , disseny gràfic , imatges , índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript , són titularitat de EXCEL TAXI SANT CUGAT.

Tots els drets de propietat industrial i intel· lectual sobre aquest lloc web estan legalment reservats i l’accés al mateix o la seva utilització per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera , com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a EXCEL TAXI SANT CUGAT.

La reproducció , còpia, distribució , transformació , posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web , així com amb el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense l’autorització expressa de EXCEL TAXI SANT CUGAT queden prohibits.

L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats en la mateixa.

En cas que vulgui formular algun suggeriment o comentari pot contactar amb nosaltres mitjançant un correu electrònic a info@exceltaxisantcugat.cat